Сеть автомобильных газозаправочных станций
Производство блочных автогазозаправочных пунктов
Переоборудование автомобилей на газовое топливо
Продажа технических и пищевых газов
Перевозка сжиженных газов спецавтотранспортом
Продажа емкостей для транспортировки сжиженных газов
Сеть автомобильных газозаправочных станций Переоборудование автомобилей на газовое топливо Технические и пищевые газы
    СпецСТО фирмы "Сенс лтд"
   Услуга технического освидетельствования балонов:


  Балони, що призначені для транспортування і зберігання зріджених, стиснених і розчинених газів, в відповідності з «Правила будови та безпечної     експлуатації посудин, що працюють під тиском», підлягають технічному опосвідченню після монтажу, до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і в необхідних випадках – внеплановому опосвідченню.

 
ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

(ВИТЯГИ)
Дата набуття чинності 1.03.95.

1.1.2. Дані Правила поширюються на:

— балони, призначені для транспортування і збереження зріджених, стиснутих і  розчинених газів під тиском, вищим 0.07 МПа (0,7 кгс/см2);

6.2.1. Посудини, на які поширюються ці Правила, за виключенням посудин, указаних у ст. 6.2.2, до пуску їх у роботу повинні бути зареєстровані в ЕТЦ.

6.2.2. Реєстрації в ЕТЦ не підлягають:

10) посудини із стиснутим і зрідженим газами, призна­чені для забезпечення паливом двигунів транспортних засобів, на яких вони, встановлені;

Періодичність технічних опосвідчень балонів, що знаходяться в експлуатації і не підлягають реєстрації в ЕТЦ

п/п
Найменування

Балони, призначені для забезпе­чення пальним двигунів транспор­тних засобів, на яких вони вста­новлені:

Зовнішній і внутрішній огляди

Гідравлічне випробування пробним тиском

1)
для стиснутого газу:
 
 
 
— виготовлені з легованих сталей і металокомпозитних матеріалів
5 років
5 років
 
— виготовлені із вуглецевих сталей і металопластикових матеріалів
3 роки
3 роки
 
— виготовлені із неметалевих матеріалів
2 роки
2 роки
2)
для зрідженого газу
2 роки
2 роки

8.1. Посудини та їх елементи, а також напівфабрикати для їх виготовлення, придбання яких здійснюється за кордоном, повинні відповідати вимогам цих Правил.

10.1.З. Балони для стиснених, зріджених і розчинених газів місткістю більше 100 л повинні бути забезпечені паспортом (додаток 3).

10.1.5. Балони місткістю понад 100 л, які встановлюються як витратні ємкості для зріджених газів, що використовуються як паливо на автомобілях та інших транспортних за­собах, крім вентиля і запобіжного клапана повинні мати покажчик максимального рівня наповнення. На таких бало­нах також допускається встановлення спеціального наповнювального клапана, вентиля для відбирання газу в паро­подібному стані, покажчика рівня зрідженого газу, в балоні і спускної пробки.

10.1.9. На верхній сферичній частині кожного метале­вого балона повинні бути вибиті (чітко видні) такі дані:

1) товарний знак підприємства-виготовлювача;

2) номер балона;

3) фактична маса порожнього балона (кг): для балонів місткістю до 12 л включно — з точністю до 0,1 кг; понад 12 до 55 л включно — з точністю до 0,2 кг; маса балонів місткістю понад 55 л указується, відповідно до НД на їх виготовлення;

4) дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення;

5) робочий тиск (Р), МПа (кгс/см2);

6) пробний гідравлічний тиск (П), МПа (кгс/см2);

7) місткість,балонів, л:

— для балонів місткістю до 12 л включно-номінальна;

— для балонів місткістю понад 12 до 55 л включно — фактична з точністю до 0,3 л;

— для балонів місткістю понад 55 л — відповідно до НД на їх виготовлення;

8 клеймо ВТК підприємства-виготовлювача круглої форми діаметром 10 мм (за винятком стандартних балонів місткістю понад 55 л);


опосвидчення2

10.1.12. Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована, відповідно до табл. 17

Фарбування і нанесення написів на балони

табл. 17
Назва газу
Колір балонів
Текст напису
Колір напису
Колір смуги
Всі інші горючі гази
Червоний
Назва газу
Білий

10.2.7. Опосвідчення балонів, за винятком балонів для ацетилену, включає:

1) огляд внутрішньої і зовнішньої поверхонь балонів;

2) перевірку маси і місткості;

3) гідравлічне випробування.

10.2.8. При задовільних, результатах підприємство, на якому проведено опосвідчення, вибиває на балоні своє клей­мо круглої форми діаметром 12 мм, дату проведеного і наступного опосвідчення (в одному ряду з клеймом).Результати технічного опосвідчення балонів ємкістю понад 100 л заносяться в паспорт балонів. Клейма на балонах в цьому випадку не ставляться.Забороняється експлуатація балонів, на яких вибиті не всі дані, передбачені ст. 10.1.9.

10.3.9 Забороняється наповнювати газом балони, в яких:

1) вийшов строк назначеного опосвідчення;

2) вийшов строк перевірки пористої маси;

3) пошкоджений корпус балона;

4) несправні вентилі;

5) відсутні належні пофарбування або надписи;

 6) відсутній надлишковий тиск газу;

7) відсутні встановлені клейма.

 

Специализированая СТО Услуга установки газобалонного оборудования Услуга по освидетельствованию балонов Услуга техосмотра газобалонного оборудования. О газе для автомобилей. Техническое описание ГБО Пять поколений ГБО Выбор оборудования Инструкция по эксплуатации автомобилей работающих на газе Прайс-лист на услуги Калькулятор

На главную  Карта сайта  E-mail  Вверх ^

23222, Украина, Винницкая обл.
Винницкий р-н., с. Якушенцы,
Хмельницкое шоссе, 10-й км.
Тел./факс: 8 (0432) 56-76-56

Разработка: METASTUDIO
Copyright © 2006. ООО ПКФ "СЕНС ЛТД". Винница, Украина.